Header image

Velkommen til Brønnøy IKT sin Selvbetjeningsportal. 

For ansatte velg "Logg inn med federert autentisering"

Her kan du gjøre følgende:

  • Melde inn feil og følge dine innmeldte saker
  • Sende inn generelle henvendelser
  • Hente printkode

Ledere kan også:

  • Melde fra om brukerendringer
  • Bestille utstyr


Har du behov for øyeblikkelig hjelp kan du ringe oss
på tlf. 750 12 012

Hvis du ikke får logget inn her, kan du sende oss en epost på: ikt@bronnoy.kommune.no

For ansatte velg "Logg inn med federert autentisering"